Przemyslenia dla NGO - szkolenia i warsztaty

Jestem Beata Raszewska. Witam Was z miejsca, w którym teraz mieszkam: Konopnica, województwo pomorskie. Od dwunastu lat spełniam się jako aktywista w ramach zaprzyjaźnionych instytucji NGO – http://www.integracja24.net.pl, w których staram się pomóc w projektach: Projekt inwestycyjny dotyczący wdrożenia nowych usług związanych ze wstępną obróbką surowego kamienia , Umocnienie pozycji rynkowej USŁUG INŻYNIERSKICH INŻ-INES Agnieszka Sobiech poprzez działania inwestycyjne, Unowocześnienie prac poprzez zakup urządzeń i oprogramowania”, Wzrost konkurencyjności i innowacyjności poprzez zakup maszyn i urządzeń, Zakup nowoczesnej linii produkcyjnej przez Firmę Granbud s. j. w celu wprowadzenia nowych i udoskonalonych usług i produktów. oraz Wzrost konkurencyjności na bazie nowoczesnej technologii i nowych usług, Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno – Przemysłowego wraz ze stworzeniem systemu wsparcia przedsiębiorstw – etap I”, Doposażenie Bloku Operacyjnego i Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala w Śremie, Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jez. Kórnickim i ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum, Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – I etap”. Już pojutrze napiszę mój premierowy felieton.